WETENSWAARDIGHEDEN


KTK BILJART SPELREGELS

KTK heeft zijn eigen Biljart Spelregels en Etiquettes. Iedereen zou er goed aan doen om deze eens te bekijken.

Klik HIER om onze "beknopte" biljartspelregels eens door te nemen.

Klik HIER om onze "biljartetiquettes" eens door te nemen.


BILJARTEN MOEILIJK?

Klik HIER om te kijken of biljarten een moeilijk spelletje is.

UDENHOUT INFO

Klik HIER om een alleraardigst filmpje over Udenhout te bekijken?

UDENHOUT HORECA 

Klik HIER om enkele gastvrije horecabedrijven in Udenhout te bekijken.

DICK JASPERS

Klik HIER om een alleraardigst, humoristisch filmpje over Dick Jaspers te bekijken.

VERZAMELSTOTEN

Klik HIER om een aantal verzamelstoten onder de knie te krijgen.


Wat is biljarten feitelijk?

Biljarten is een spel waarbij door middel van een lange, dunne houten stok, de keu, ballen in een rechthoekige bak met lage randen, het biljart, kunnen worden bespeeld. Daarbij mag met de punt van de keu alleen de speelbal worden gestoten, die op zijn beurt andere ballen moet raken.

 

Wat betekend het "ketsen" eigenlijk?

Een heel bekende kreet, in de biljartsport, is: "krijt op tijd".

Deze kreet wordt gebezigd naar aanleiding van een z.g.n. kets.

Ketsen wil zeggen dat het raakvlak tussen de pomerans en de stootbal te klein van oppervlak is en dat daardoor de pomerans van de stootbal afglijdt.

Soms is de oorzaak van een kets het niet op tijd krijten van de pomerans.

 

Bekende biljarttermen

  • Carambole Met de stootbal zodanig spelen, dat uit die beweging de tweede en derde bal ook geraakt worden door de stootbal.
  • Acquitstoot Dit is de aanvangsstoot.
  • Trekstoot Door het spelen van de stootbal onder de hartlijn (middellijn) onstaat een bal die na het raken van de tweede bal een terugkerend roleffect krijgt.
  • Carotte De bal bewust moeilijk achterlaten voor je tegenstander zodat deze geen carambole (punt) kan maken.

Wat is een acquitstoot eigenlijk?

Acquit (afstoot) is de aanvangspositie van een partij in het carambolebiljart. Daarbij ligt de rode bal op het bovenacquit, de (gemarkeerde of gele) bal van de tegen stander op het benedenacquit en de speelbal op het linker of rechter onderacquit

 

Kun je een "biljardé" maken als je een piqué of een massé uitvoert?

Bij een piqué kun je onmogelijk een biljardé maken omdat je bij een piqué van bovenaf stoot wat doorstoten naar een volgende bal onmogelijk maakt, bij een massé zou ik het niet willen uitsluiten omdat die stoot i.t.t. een piqué niet loodrecht van boven op de bal komt, maar onder een hoek(ideaal gezien iets van 45º) een biljardé maken bij een massé is gewoon een onbedoelde fout.

Hoe een trekstoot goed uit te voeren

De trekstoot en zijn moeilijkheden:

Een vaak voorkomende fout bij een trekstoot is dat men de keu niet voldoende door de speelbal heen laat gaan, maar op het moment van raken de stoot afbreekt of zelfs terug haalt.

Let op!!! De buitenste 8 a 9 mm van de bal is de gewraakte ketszone dus altijd minimaal 1 centimeter boven het laken blijven met een lage en korte voorhand, speel deze bal zoveel mogelijk zonder zijeffect om een goede terugloop te verkrijgen.