Op dit moment heeft onze vereniging ca 80 leden. Enkele leden hebben aangegeven op korte termijn (veelal om gezondheidsredenen) te willen stoppen. Verder merken wij dat een steeds groter aantal leden niet langer deelneemt aan de interne- en/of externe competities en dat is jammer. Er is nu een beperkte wachtlijst van mensen buiten Udenhout, Biezenmortel en wijk De Besterd (= Berkel-Enschot) die wel bereid zijn om competities te spelen.

Vanaf maart 2022 hebben wij de mogelijkheid om biljarters van buiten de drie genoemde kernen, onder bepaalde voorwaarden, toe te laten als lid van onze vereniging.

Om de continuïteit en de in - externe competities te waarborgen willen wij de grens, zoals vastgelegd in ons HH reglement, van 70 naar 80 VERHOGEN. Dit geeft ons de ruimte om op de wachtlijst staande aspirant leden toe te laten bij onze vereniging.

Het e.e.a. houdt wel in dat in ons HH reglement een wijziging zal moeten worden doorgevoerd. Omdat onze eerstvolgende ALV is pas in februari/maart 2025 wordt gehouden stellen wij voor om uw stem nu “digitaal” uit te brengen.

Concrete vraag is dus:

Ben je voor of tegen uitbreiding van de in artikel 6 van het HR opgenomen grens van 70 naar 80 leden?

Graag je stem uitbrengen vóór maandag 29 april a.s.

Na de sluiting worden de stemmen geteld en zullen wij de uitslag bekend maken.Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Het KTK bestuur