Wil, Gé, Cor en invallers                           Piet, Herman, Wout en invallers                  Cees, Hans, Jo en invallers

proficiat met jullie                                     proficiat met jullie                                       proficiat met jullie

teamkampioenschap Bandstoten 2e kl.        teamkampioenschap Driebanden 3e kl.          teamkampioenschap Driebanden 4e kl.

en het Algemeen Kampioenschap!