AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2024

Agenda Algemene Leden Vergadering. Dinsdag 19 maart 2024; aanvang 09.30 uur in ’t TrefpunT.

1.  Opening door de voorzitter.

2.  Ingekomen stukken.

3.  Vaststelling van de agenda. Eventuele nieuwe agendapunten.

4.  Notulen Jaarverslag 2022-2023. Digitaal toegestuurd 24 februari 2024.

5.  Jaarverslag maart 2023-maart 2024.

6.  Financiële verslag 2023; toelichting ter vergadering.

7.  Verslag van de kascontrole commissie door Marinus Mathijssen/Jan Wouters.

8.  Verkiezing nieuw kascontrole lid, Jan Wouters is aftredend.

9.  Vaststelling definitieve contributie 2024 (handhaven op € 90,-- met mandaat tot € 100,-)

10.Aanpassing bijdrage HvB-competities en Pk’s en vergoeding kleding (€ 10,--. + € 10,--).

11.Mededelingen HvB door Wil van Gestel.

PAUZE

12.Evaluatie interne competitie (libre, bandstoten en driebanden).

13.Mededelingen Interne competities (Noud Klerkx).

14.Vragen voor reserve/inval dag-coördinatoren

15.Mededelingen na-competitie (Jack Schenkels)

16.Bestuursverkiezing: Aftredend zijn Tiny van Doveren (penningmeester) en Wil van Gestel (coördinator HvB);

     beiden stellen zich herkiesbaar. Daarnaast is er nog een vacature voor een 5e bestuurslid (Algemene zaken/PR).

     (Tegen)kandidaten kunnen zich vóór 14 maart schriftelijk aanmelden voorzien van handtekening van vijf KTK-leden.

17.Gegevens contactperso(o)n(en) bij eventuele calamiteiten.

18.Toelichting door feestcommissie 50-jarig jubileum in 2024 .

19.Toelichting voor hulp beeldscherm (Carel Eijkens)

20. Sluiting vergadering door de voorzitter.

Aansluitend aan deze jaarvergadering wordt, in het kader van ons 50-jarig jubileum, rond 12.00 uur een lunch aangeboden. Wel is het zaak dat je jezelf hiervoor via onze website opgeeft. (zie onderstaande link)

https://www.biljartenktk.nl/club-informatie