PENTATHLON EEN SPELLETJE "JUST FOR THE FUN"

PENTATHLON BESTAAT UIT 5 SPELSOORTEN

  1. LIBRE DAT IS VOOR IEDEREEN WEL DUIDELIJK
  2. EENBAND IS DUS ECHT EEN ÉÉNBAND DUS NIET TWEE, DRIE OF MEER BANDEN
  3. TWEEBANDEN ZIJN 2 BANDEN DUS GEEN DRIE, VIER ,VIJF OF MEER BANDEN
  4. DRIEBANDEN ZIJN ECHT DRIE BANDEN DUS GEEN VIER, VIJF OF MEER BANDEN
  5. LOSSE BAL IS DUIDELIJK RECHTSTREEKS, VIA ÉÉN OF MEER BANDEN

DIT IS GEEN COMPETITIE MAAR EEN AANVULLING OP “VRIJ” BILJARTEN! JUST FOR THE FUN DUS!

Een lijst met de moyennes met de daaraan gekoppelde caramboles is opgehangen in het lokaal.

Er zijn  twee Pentathlon borden beschikbaar. WIL VAN GESTEL ZAL DE DEELNEMERS MET RAAD EN DAAD BIJSTAAN.

Hieronder kun je aangeven of je dit leuk vindt en of je mee wilt doen!