PLANING UDENHOUTSE BILJARTKAMPIOENSCHAPPEN

 

Voor de editie 2021 is nog geen planning bekend. T.z.t. volgt meer informatie.