NIEUWJAARSBOODSCHAP 2023


Beste leden

Terugkijkend naar 2022 doe ik dat met een negatieve blik. Denk aan de oorlog in Oekraïne met al zijn gevolgen voor vele burgers. Maar ook aan onze vele overleden leden binnen onze biljartvereniging.

Het zijn gebeurtenissen waar we geen vat op hebben maar ons helaas wel overkomen.

Maar zoals altijd zijn er naast bovengenoemde altijd ook gelukkig weer positieve zaken te vermelden.

Het Corona virus is duidelijk op de weg terug. We konden weer volop biljarten. Afgelopen jaar melden zich vele nieuwe leden aan.. zodat we daardoor de contributie beheersbaar kunnen houden.

Daarnaast kregen we te maken met een nieuw bestuur Stichting Welzijn Ouderen, waar we veel vertrouwen in hebben en we een positief en constructief gesprek mee hebben gevoerd.

En wellicht zeker zo belangrijk, is dat onze  beheerder samen met alle vrijwilligers hun werkzaamheden binnen het TrefpunT blijven doen. Daar mogen we dankbaar voor zijn.  En wil ik dit namens al onze leden nog eens onderstrepen.

Tegelijk bedank ik ook onze dag-coördinatoren en onze webmaster en zeker niet op de laatste plaats dank aan onze wedstrijdleiders interne competitie en wedstrijdleider van het Open Udenhoutse Kampioenschappen voor hun grote inzet in het afgelopen jaar. En steeds voor een voortreffelijke planning gezorgd hebben.

Ik wil trouwens iedereen van onze vereniging danken die op welke manier dan ook een positieve bijdrage hebben geleverd om onze vereniging zo mooi te maken.

2023 staat ons te wachten. Nooit wetende wat dit ons zal brengen weet ik wel dat we een gezonde vereniging zijn, waar mensen graag komen. Waar naast het biljarten het sociale contact zeker zo belangrijk is.

Ik begon met een negatieve blik maar wil zeker positief eindigen, en hoop dat het nieuwe jaar ons weer veel spelgenot, geluk en vooral gezondheid zal geven.

Ik wens dit elk lid en vrijwilliger van harte toe.

                                                                                              Ton Brekelmans (Voorzitter KTK)