Beste leden,

Wat een jaar!!!

2020 zal iedereen zich blijven herinneren.. Een besmettelijk virus zette de gehele wereld op zijn kop.

Begin dit jaar begon alle ellende. Er volgde op 15 maart een intelligente Lock Down. Veel van wat we eerst mochten werd ons voor een groot gedeelte afgenomen in de hoop en wellicht met de verwachting dat we met z’n allen COVID 19 onder de duim zouden krijgen. Onze “jaarvergadering” moest zelfs digitaal verlopen.

Daarna op 23 april 2020, kregen wij het bericht dat SWOU (Stichting  Welzijn Ouderen) besloot het TrefpunT te sluiten tot 10 september 2020. We hebben als bestuur hiertegen bezwaar aangetekend omdat wij steeds de eerstvolgende persconferentie van de regering af wilden wachten. In de hoop dat e.e.a. niet zo lang zou duren. Boven verwachting liepen de besmettingen en opnames in de ziekenhuizen terug…

Wat waren we blij dat we op 15 juni 2020 weer konden gaan biljarten. Wij als bestuur hebben voor iedereen geprobeerd dit zo veilig mogelijk te doen door een aangepast strikt en duidelijk protocol incl. gezondheidsverklaring op te stellen. We mochten zelfs het Open Udenhouts Kampioenschap organiseren.                           

 in de zomer meende we weer van alles te kunnen doen maar het virus bleef heel latent eigenwijs zijn weg gaan. Daardoor volgde half oktober een gedeeltelijke Lock Down. En  werd het TrefpunT op 14 oktober voor 4 weken door SWOU gesloten. (Naar wat later bleek onterecht!). Op 15 november is het Trefpunt weer opengesteld en kon er daarna (met een aangescherpt protocol, denk aan mondkapjes) weer gebiljart worden. Dit naar wij hoopte nu voor een langere tijd of zelfs definitief..            Maar plots laaide het virus enorm op en werd zelfs onze vereniging getroffen door het coronavirus en hebben we meteen onze verantwoordelijkheid genomen en het TrefpunT gesloten voor al onze leden. Enkele dagen later besloot de regering tot een Lock Down tot minimaal  18 januari 2021

Gelukkig zijn er, naar ons weten, geen nieuwe Coronagevallen binnen onze vereniging bij gekomen zijn en degene die getroffen zijn door het virus zijn weer behoorlijk opgeknapt maar nog niet helemaal de “oude”.

Wat een vreselijk jaar, niet alleen door het Corona virus maar ook doordat verschillende leden en partners van leden ons ontvallen zijn.  Ik wil al degene die op welke wijze door dit verdriet getroffen zijn een hart onder de riem steken en hun ook voor 2021 veel kracht toe wensen.

Laat ons hopen dat 2021 voor iedereen een gezond jaar mag worden, dat we ( met z’n allen) Corona onder controle krijgen. Dat we weer mogen biljarten en dat we weer onze sociale contacten kunnen onderhouden. Ik kijk er samen met het bestuur naar uit dat deze wens weer realiteit zal worden. Mogelijk dat we (voorlopig) moeten wennen aan het nieuwe normaal maar dat is vele malen beter dan ‘n gesloten TrefpunT.

2020 heeft ons in alle opzichten veel energie gekost en zijn daar nog niet klaar mee. Maar wij als bestuur zullen steeds proberen alle leden datgene toe te wensen wat ze zichzelf ook toe wensen.

We houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen. En wat ons betreft snel tot ziens.

Namens het bestuur veel geluk en gezondheid voor 2021.

Namens het bestuur,                                                                                Ton Brekelmans ( voorzitter KTK)